Alfa

Alfa on kreeka tähestiku esimene täht, mis sümboliseerib ka algust. Eesti keeles vastaks sellele ABC. Alfa kursus annab hea ülevaate sellest, mida kristlased usuvad ja miks nad seda teevad. Sarnaseid kursusi korraldatakse Eestis kümneid ja üle maailma tuhandeid ( http://alpha.org/ ). Lisaks loengutele kuulub alfa kursuste juurde teema arutelu.

A- avatud kõigile

L- loengud, vestlusring

F- fantastiline pakkumine- meeldiv seltskond

A- alfa tähendab saada teada alates algusest

Tänapäeval on tärganud uus huvi kristliku usu ja just Jeesuse isiku vastu. Kaks tuhat aastat pärast Jeesuse sündi ulatub tema järgijate arv kahe miljardi inimeseni. Kristlasi köidab nende usu alustaja ja elu Issand alati. Aga huvi on tekkinud ka nende hulgas, kes kirikus ei käi. Paljud esitavad Jeesuse kohta küsimusi. Kas ta on kõigest inimene või on ta siiski Jumala Poeg? Kui ta on Jumala Poeg, siis mis tähendus on sellel meie igapäevasele elule?

Alfa kursus on seega praktiline ülevaade kristlikust usust. Selle kursuse jooksul antakse edasi teadmisi ristiusust, kuid mitte üksnes seda.

Alfa kusus tugineb Nicky Gumbeli raamatule "Elu küsimused". 1977.a. alustati Londoni Brompton Holy Trinity kiriku juures neljanädalase kursusega, mis oli mõeldud neile, kes kirikut ei külasta, kuid olid huvitatud kristlusest. Inglismaal on läbinud Alfa kursuse ligikaudu 2 miljonit ja maailmas 8 miljonit inimest. Täna on Inglismaal tegutsemas 7289 alfa kursust. Maailma mastaabis on see arv 31167 ja on esindatud 156 riiki. (Christian Research, January 2006).